over hersencentrum

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijzing nodig?

De zorgverzekering vergoedt alleen een behandeling bij de psycholoog als u in het bezit bent van een geldige verwijzing van de huisarts of Arbo-arts. Een verwijzing vanuit een lokaal jeugdteam, een schoolarts of een huisarts is voldoende voor de verwijzing van een jeugdige onder de 18. Zie ook de pagina voor verwijzers voor uitgebreide informatie.

Waar moet een geldige verwijzing aan voldoen?

Op een verwijzing moeten in elk geval onderstaande zaken worden vermeld:
– Naam en functie van de verwijzer
– AGB code verwijzer
– Naam, adres, geboortedatum van de cliënt
– Verwijzing voorzien van een ( elektronische) handtekening  en/of praktijkstempel
– Behandeltraject BGGZ of SGGZ
– ( vermoeden van) Psychiatrische diagnose  en/ of een duidelijke omschrijving van de klachten
– Verwijsdatum
– Verwijzing moet naar Hersencentrum zijn en niet naar een andere praktijk.
– Een verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Zie ook de pagina voor verwijzers voor uitgebreide informatie over verwijzingen.

Met welke verzekeraars hebben jullie een contract?

Wij hebben voor Hersencentrum contracten voor 2017 afgesloten met de volgende koepelorganisaties:
– Zilveren Kruis
– Multizorg
– VGZ
– DSW
– Menzis

Voor 2018 hebben wij afspraken gemaakt met Zilveren Kruis en VGZ. Met de overige verzekeraars zijn wij nog in bespreking.

Vergoedt de verzekeraar mijn behandelingen?

Dat hangt er van af. Enkele diagnoses komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basis-verzekering. Hier krijgt u dus zelf een rekening voor gestuurd en dient u te voldoen aan Hersencentrum.
Behandeling van onderstaande problemen en behandeling worden niet vergoed vanuit de basiszorg vanuit verzekeraars:

– Werk gerelateerde klachten
– Relatieproblematiek
– Aanpassingsstoornissen
– Psychosociale zorg
– Leer en ontwikkelingsstoornissen, waaronder dyslexie
– Zelfhulp
– Toeleiding tot zorg
– Intelligentieonderzoek
– Schoolpsychologisch onderzoek
– Medisch psychologische hulp
– Begeleiding van niet geneeskundige aard zoals trainingen, cursussen
– Hulp bij opvoeding
– Geïndiceerde preventie bij depressie, paniek
– Problematisch drankgebruik

Verder kan het zo zijn, dat uw verzekering voor een bepaalde diagnose een uitsluiting voor vergoeding heeft, of maar vergoedt tot een maximaal aantal minuten in de specialistische zorg.
U wordt hierover tijdig geïnformeerd door uw behandelaar/intaker, omdat het geven van de juiste informatie vooraf niet mogelijk is zonder eerst een gesprek te hebben. Het gesprek kan in de meeste gevallen wel worden gedeclareerd bij uw verzekering.

Voor jeugdzorg gelden andere regels omdat wij hiervoor contracten met uw gemeente hebben.

Hebben jullie ook relatietherapie?

Ja wij hebben behandelaren die speciaal zijn opgeleid in het geven van relatietherapie.
Let op:

Relatietherapie wordt niet vergoed door de verzekering. Mogelijk wel vanuit een aanvullende verzekering. Check uw polis vooraf.

Geven jullie ook EMDR-behandelingen (welke m.n. worden ingezet bij PTSS-klachten)?

Ja, wij hebben verschillende therapeuten die zijn opgeleid om EMDR behandeling te kunnen geven.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt u aanmelden door het formulier op de site in te vullen of te bellen met onze coördinator: (072) 520 14 89 of te mailen naar: info@hersencentrum.nl

Zodra uw gegevens in ons systeem zijn gezet, ontvangt u een welkomstmail waarin de volgende stappen worden uitgelegd.

Er wordt gevraagd er zorg voor te dragen dat Hersencentrum in bezit komt van de verwijzing. Een kopie mag natuurlijk ook. Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen sturen wij u een intakevragenlijst. Met deze gegevens start het begin van uw behandeling. Dit is de pre-intake.

Na ontvangst van de verwijzing wordt u binnen 7 werkdagen door de coördinator gebeld voor het maken van afspraken.

Waarom moet ik vragenlijsten beantwoorden?

Het invullen van de vragenlijsten, of pre-intake, is de start van uw behandeling. hierin wordt gevraagd om  al over u zelf en over uw klachten na te denken.

Aan de hand van wat u heeft ingevuld, wordt de meest geschikte behandelaar voor uw uitgekozen.

Wij vragen u ook om vragenlijsten in te vullen om te meten of er vooruitgang wordt geboekt in de behandeling en voor het beoordelen van uw therapeut. Dit is in veel gevallen ook een eis van de vergoedende instantie (verzekeraar of gemeente).

Wat is het verschil tussen Basis GGZ en specialistische GGZ (BGGZ en SGGZ)?

Een basis GGZ behandeling is voor klachten die minder complex zijn en in een kortere tijd te behandelen zijn.

Er zijn 3 soorten Basis behandelingen:

  1. Kort: tot maximaal 294 minuten
  2. Middel:  tot maximaal 495 minuten
  3. Intensief: tot maximaal 750 minuten

De minuten zijn de totale tijd die nodig is voor uw behandeling. daar hoort ook de uitwerktijd voor het dossier bij. Afhankelijk van de tijd die nodig is om uw klachten te behandelen zal worden gekozen voor één van deze 3 producten.

Een specialistische GGZ behandeling is voor die klachten waar de zorgvraag groot is en de klachten complex zijn. In de SGGZ wordt multidisciplinair gewerkt. Dat betekent dat er meerdere therapeuten betrokken zijn bij een SGGZ behandeling. Dat kunnen bijvoorbeeld lichaamsgerichte therapeuten zijn, creatief therapeuten of een psychiater.

Een SGGZ kan een jaar lopen, en kan ook na 365 dagen nog doorgaan.

Kan ik een voorkeur voor een behandelaar of dag in de week opgeven?

Ja dat mag! Het kan wel betekenen dat u moet wachten om bij de betreffende behandelaar te komen of op die speciale dag in de week een afspraak te maken. er zijn echter veel mensen die een voorkeur kunnen hebben voor een bepaalde dag of dagdeel of behandelaar. Houdt u er rekening mee dat u dan soms op een wachtlijst komt, voor die betreffende therapeut of dag.

Waarom moet ik een afspraak maken bij een regiebehandelaar?

Wij werken als team. Iedere cliënt wordt ook besproken in ons therapeutenoverleg. Het is bij ons gebruikelijk dat u gedurende uw behandeling bij Hersencentrum naast uw vaste behandelaar ook contact maakt met een collega. Dit wordt altijd met u besproken.

Het kan zijn dat u een therapeut heeft die werkt onder een regiebehandelaar. De regiebehandelaar is samen met de uitvoerende behandelaren verantwoordelijk voor een goed verloop van de hele behandeling.

Hoewel de regiebehandelaar en de uitvoerende behandelaren zeer regelmatig contact hebben met elkaar over uw behandeling is het noodzakelijk dat de regiebehandelaar ook zelf contact heeft gehad met de cliënt.

Behandelen jullie ook kinderen?

Jazeker!  Hersencentrum heeft een groot aantal kinder- en jeugd therapeuten werkzaam binnen onze praktijken. Vanaf 1 januari 2015 valt de  GGZ jeugdzorg onder de gemeentes. Nog steeds verandert er vanuit de gemeentes ieder jaar veel. Dit houdt in dat er nog veel niet helemaal duidelijk is. Zeker is in elk geval dat het lokale jeugdteam, de huisarts en de school of jeugdarts een verwijzing mogen schrijven. Als u een verwijzing krijgt voor uw kind, kunt u zich dan ook gewoon aanmelden.

Hersencentrum heeft een contract afgesloten met de gemeenteregio’s: Alkmaar, Amsterdam (ook de omliggende gemeentes m.u.v. Aalsmeer en Amstelveen), Haarlemmermeer, regio Haarlem en IJmond, Texel, Den Helder, Schagen, Velsen en Zaanstreek Waterland. Zij vergoeden de behandeling van kinderen en jeugd onder de 18 jaar. Omdat wij ook contracten hebben met de verzekeraars voor volwassenzorg kun je na je 18e ook gewoon bij ons verder worden behandeld als dat nodig is.

Is er toestemming nodig van de ouders om kinderen te behandelen?

Ja, voor kinderen onder 16 jaar moet er vooraf door iedereen die belast is met het gerechtelijk gezag ( in de regel de ouders) toestemming worden gegeven.

U krijgt daar toe papieren toegestuurd die ondertekend en teruggestuurd moeten zijn voor de behandeling van start kan gaan. Indien één van beide ouders weigert te ondertekenen, mogen wij uw kind volgens de wet niet in behandeling nemen.

Wat moet ik meenemen op de eerste afspraak?

Voor de eerste afspraak met uw behandelaar wordt u gevraagd de volgende documenten mee te nemen:
– Een geldig ID bewijs
– Een verzekeringsbewijs ( boven de 18 jaar )
– De originele verwijzing voor zover wij die nog niet in ons bezit hebben.

De behandeling zou worden betaald door de verzekering, maar ik krijg toch een rekening?

Dat is mogelijk omdat het eigen risico door de cliënt zelf moeten worden voldaan voordat een verzekering behandelingen in de zorg gaat vergoeden. Het verplicht eigen risico voor 2018 bedraagt  Euro: 385,-
Wanneer u niet tijdig een afspraak heeft afgezegd, ontvangt u een rekening van 50,- die u ons aan moet voldoen. Dat noemen wij een: No- Show.

Wanneer u zonder tegen bericht niet verschijnt op uw afspraak,
of een afspraak afzegt binnen 24 uur voor de geplande afspraak houden wij het recht voor u een rekening te sturen. Deze rekening kunt u niet declareren bij uw verzekering.

Hoe kom ik bij de online portal van Hersencentrum?

Het cliëntenportaal van Hersencentrum is te bereiken via de volgende link: https://hersencentrum.ggzportal.nl. De inloggegevens om gebruik te maken van deze online portal ontvang je per e-mail zodra jouw aanmelding bij Hersencentrum is verwerkt.