Neurofeedback voortaan bij ‘de Digoloog’

 In Geen categorie

Hersencentrum heeft haar kennis en middelen met betrekking tot neurofeedbacktrainingen onder gebracht bij de nieuwe organisatie Digoloog b.v.

EEG-neurofeedback of EEG biofeedback is voor een aantal aandoeningen een bewezen techniek om hersenactiviteit te veranderen. Ondanks dat het college voor zorgverzekeringen (CVZ) expliciet heeft gesteld dat neurofeedback werkzaam is bij adhd en epilepsie wordt neurofeedback sinds 2010 vrijwel helemaal niet meer vergoed. Dit lijkt mede het gevolg van onduidelijke informatie die door therapeuten wordt verschaft over de aard van de therapie en de aandoeningen die ermee kunnen worden behandeld.

Hersencentrum is een Wtzi instelling voor medisch specialistische zorg en kiest ervoor om alleen door CVZ als evidence based erkende therapieën aan te bieden.

Zij heeft om deze reden haar apparatuur, kennis en vooral vertrouwen in de techniek ondergebracht bij haar partner Digoloog b.v.. Digoloog is een innovatieve organisatie die zich sterk maakt voor gebruik van digitale middelen in de gezondheidszorg.

Lees verder op onze neurofeedback pagina en binnenkort ook op Digoloog.nl